هنگام معیوب بودن کالای مورد معامله و یا عدم مطابقت کالا با نمونه، خریدار می‌تواند تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده برگشت بدهد و یا بابت آن تخفیفی از فروشنده دریافت نماید. تخفیفی که در این موارد در نظر گرفته می‌شود تخفیف بابت عیب می‌گویند. در دفاتر فروشنده، برگشت کالا و تخفیف بابت عیب هر دو در یک حساب به نام (( برگشت از فروش و تخفیفات )) در دفاتر فروشنده ثبت می شوند. لازم به ذکر است که ماهیت حساب برگشت از فروش و تخفیفات بدهکار می باشند.

برگشت کالای فروش رفته و تخفیف بابت معیوب بودن کالا هر دو در یک حساب به نام (( برگشت از فروش و تخفیفات )) در دفاتر فروشنده ثبت می شوند.

تاریخ ارسال: 1397/4/19
تعداد بازدید: 885
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو