بهای تمام شده کالای فروش رفته جزء دوم در صورتحساب سود و زیان است. سه جزء اصلی ، شامل موجودی محصول در اول دوره ، بهای تمام شده محصولات خریداری شده و موجودی محصول در آخر دوره در محاسبات هستند.

بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی محصول در آخر دوره ، با یکدیگر دربرگیرنده تمامی کالاهای آماده فروش هستند. نحوه محاسبه بهای تمام شده نیز با در نظر گرفتن مجموع موجودی محصول در اول دوره و بهای تمام شده محصولات خریداری شده می باشد.

 

تاریخ ارسال: 1397/4/30
تعداد بازدید: 938
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو