• نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته ، به صورت جمع مواد و دستمزد مستقیم و سربار در فرمول قیمت تمام شده بدست می آید ، مواد همان محصول در انبار یا خرید های صورت گرفته است و سربار از جداسازی هزینه های غیر مستقیم بر روی ایجاد و تولید سرشکن می شود.
  • پیش بینی شده که بهای تمام شده هواپیما بیش از ۳۰% افزایش نیابد. برای محاسبه فرمول قیمت تمام شده بلیط در هر مسیر هفت کلاس در نظر گرفته شده است و برای کلیه ایرلاین ها یکسان می باشد.
  • بهاي تمام شده كالاي فروش رفته وسایل نقلیه با توجه به اصلاح بندی از مصوبه تعیین قیمت ، جایگزین شدن عبارت “فورا بعد از دریافت وجه از خریدار” به جای در دوره های سه ماهه” است. قیمت تمام شده به انگلیسی معادل fixed price است.

تاریخ ارسال: 1397/4/30
تعداد بازدید: 1036
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو