ابلاغ ضرایب حقوقی کارمندان، مقامات، اعضای هیات علمی و قضات

 ابلاغ ضرایب حقوقی کارمندان، مقامات، اعضای هیات علمی و قضات

 

 

- با تصویب دولت حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال قبل نباید از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر باشد.

- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۲۰۰,۳۰ ریال تعیین می‌شود.

- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷) به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

 

تاریخ ارسال: 1398/2/9
تعداد بازدید: 880
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو