امکانات اولیه نرم افزارخزانه داری فروش یار

نرم افزار خزانه داری -چک های دریافتی-اسناد حسابداری

 1. تعریف بانک ها، شعب و حساب های بانکی و تعیین دارندگان حق امضا
 2. تعریف صندوق ها و تعیین صندوق داران برای هر صندوق و دارندگان حق امضاء
 3. تعیین ویژگی برای حساب ها بانکی براساس نوع حساب تفصیلی و موجودی اولیه و موجودی رزرو شده و موجودی جاری
 4. مغایرت گیری بانکی برای حساب های بانکی
 5. تعیین ویژگی برای صندوق براساس نوع حساب تفصیلی و موجودی نقد و موجودی چک

   

 6. امکان ثبت انواع مراحل ثبت چک در خزانه و قابلیت اضافه کردن عملیات جدید
 7. دریافت و پرداخت نقدی، چک، اسناد اعتباری نزد صندوق بصورت تجاری و غیر تجاری، بصورت اعتباری، ریالی و ارزی
 8. انتقال اسناد و وجوه بین صندوق ها و بانک ها با اعمال کنترل روی ویژگی هر یک
 9. تبدیل اسناد دریافتنی و پرداختنی تضمینی به عادی
 10. صدور و دریافت چک، واگذاری و به حساب خواباندن چک، پاس کردن و عودت چک
 11. تعیین مامور وصول برای هر یک از اقلام اسناد دریافتنی و پرداختنی
 12. تعریف دسته چک و سفته براساس بانک و صندوق
 13. مشاهده وضعیت چک طی عملیات مختلف و تاریخچه ای ریز عملیات بصورت طبقه بندی شده
 14. مشاهده وضعیت هر یک از اقلام اسناد پرداختنی و دریافتنی در عملیات های مختلف و تاریخچه ای ریز عملیات انجام شده بصورت طبقه بندی شده
 15. تعریف انواع تنخواه گردان و تنخواه دران براساس حساب تفصیلی
 16. تعیین سقف موجودی برای هر تنخواه دار و تعریف موجودی اولیه براساس وجوه نقدی و چک
 17. امکان اضافه کردن عملیات مختلف برای تنخواه داران
 18. طبقه بندی اسناد پرداختنی و دریافتنی براساس وضعیت سند همچون بررسی نشده، دائم، ابطالی، سند حسابداری شذه
 19. امکان جستجو سند پرداختنی و دریافتنی در وضعیت های مختلف سند
 20. ثبت خودکار سند حسابداری با تغییر وضعیت سند پرداختنی یا دریافتنی به سند حسابداری
 21. امکان ذخیره عملیات های مختلف در ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی
 22. صدور سند دریافتنی یا پرداختنی ساده یا تجمیعی

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت نرم افزار خزانه داری فروش یار با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

 

021-77613815

تعداد بازدید 1108

درخواست دمو

درخواست دمو