✅ ثبت حسابداری کسر و اضافه انبارها

✅ ثبت حسابداری کسر و اضافه انبارها

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

 کسری و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

1 اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

2 اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

3 عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

4 تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

5 تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

6 جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

7 سوء استفاده های افراد و سرقت

8 اشتباهات

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

 

حساب کسری یا اضافات انبار *

                      حساب کنترل مواد  *

 

درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

 

حساب کنترل مواد***

     حساب کسری و اضافات انبار  *

 

برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

 

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

 

حساب خلاصه سود و زیان *

       حساب کسری و اضافات انبار***

 

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

 

حساب کسری و اضافات انبار***

          حساب خلاصه سود و زیان ***

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با  نرم افزار حسابداری فروشیار با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

021-77613815

تاریخ ارسال: 1399/2/13
تاریخ بروزرسانی: 1399/2/13
تعداد بازدید: 282
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو