منظور از بستن حساب ها چیست؟ 1397/4/6

منظور از بستن حساب ها چیست؟ “بستن حساب” به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن  بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده…


حساب های موقت چه نوع حسابی هستند؟ 1397/4/4

حساب های موقت چه نوع حسابی هستند؟ حسابهايي هستند كه مربوط به عمليات حسابداري در يك سال مالي هستند و در پايان سال با يك حساب واسطه بسته شده (صفر ميشوند) و در نهايت نتيجه عمليات آنها به حسابهاي دائم منتقل ميشن و باز در ابتداي…


حساب های دائمی چه نوع حسابی هستند? 1397/4/4

حساب های دائمی، حسابهایی هستند که از ابتدای تاسیس یک واحد تجاری افتتاح شده و عملیات حسابداری سالهای مختلف در آنها انجام شده و مانده آنها از یک سال به سال مالی بعد منتقل میشوند ضمناً به این نوع حسابها ، حسابهای ترازنامه ای…


پیش دریافت در سیستم حسابداری را تعریف کنید. 1397/4/4

پیش دریافت در سیستم حسابداری را تعریف کنید؟ گاهی اتفاق میافتد که شرکت یا موسسه قبل از انجام کاری، تمام و یا قسمتی از حق الز حمه اون کار رو دریافت می کند و کار را بعداً به مرور انجام می دهد به وجهی که در این حالت دریافت می کند،…


تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری چیست؟ 1397/4/3

تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری چیست؟ در صورتی که وجه کل هزینه ای را قبل از رخدادی به صورت کامل بپردازیم عمل پیش پرداخت اتفاق افتاده است و به موجب آن باید مبلغ پرداخت شده را در حسابی به عنوان حساب پیش پرداخت به ثبت…


پیش پرداخت در حسابداری به چه معناست؟ 1397/4/3

پیش پرداخت در حسابداری را تعریف کنید؟ تعریف پیش پرداخت : مبلغی است که قبل از تحویل کالا یا خدمات به صورت غیر قطعی در وجه ذینفع پرداخت می گردد. پیش پرداخت در حسابداری دولتی یک نوع دارایی محسوب می شود و یک نوع حساب دایمی است…


چرخه حسابداری شامل چه مراحلی می باشد؟ 1397/3/28

-چرخه حسابداری شامل مراحل زیر است: 1- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادھای مالی 2- تجزیه و تحلیل رویدادھای مالی و تنظیم سند حسابداری 3- ثبت رویدادھای مالی در دفتر روزنامه 4- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل…


منظور از چرخه حسابداری چیست؟ 1397/3/28

چرخه حسابداری فرایندی مرحله به مرحله برای ثبت، دسته بندی و خلاصه سازی معاملات اقتصادی شرکت های تجاری می باشد. به عبارت دیگرفرایند عملیات حسابداری شامل یک سری عملیاتی است که به طور پیاپی در هر دوره مالی تکرار می شود. این عملیات…


صورت حساب سرمایه در حسابداری به چه معناست؟ 1397/3/22

صورت حساب سرمایه، گزارش مالی است که وضعیت سرمایه موسسه را در یک تاریخ مشخص نشان میدهد. در هر موسسه، پس از سرمایه گذاری اولیه، در اثر فعالیتهای موسسه، در پایان دوره مالی ممکن است سود یا زیان داده باشد. از طرفی صاحب موسسه ممکن…


برداشت در حسابداری را تعریف کنید 1397/3/22

برداشت به معناي آن است كه صاحب حساب يك موسسه براي مصارف شخصي پول يا مال ديگري را از دارايي هاي موسسه متعلق به خود بردارد يا مخارج شخصي خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت كند. از آنجا كه وجه برداشت شده ممكن است به شركت برگشت…


درخواست دمو

درخواست دمو