دفتر معین در حسابداری را تعریف کنید. 1397/2/23

 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است .(نشریه 101 سازمان حسابرسی)    …


دفتر کل در حسابداری چه دفتری است و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ 1397/2/22

دفتر کل در حسابداری چه دفتری است و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ دفتر روزنامه با توجه به ماهیتش و شکل ثبت اطلاعات درآن، امکان تهیه صورت های مالی را فراهم نمی کند. مثلا نمی توان از روی آن، مانده یک حساب را در یک مقطع بدست آورد.…


دفتر روزنامه در حسابداری چند نوع است؟ 1397/2/22

دفتر روزنامه خود بر دو نوع است: •    دفتر روزنامه عمومی که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در آن ثبت میشود. •    دفتر روزنامه اختصاصی که فقط یک نوع خاص از معاملات در آن ثبت میشود. مثل دفتر روزنامه خرید، دفتر…


دفتر روزنامه در حسابداری به چه معناست و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ 1397/2/22

دفتر روزنامه، دفتری است که کلیه عملیات و معاملات مالی موسسه به ترتیب تاریخ وقوع باید در آن ثبت شود. دفتر روزنامه دارای ستون هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی است. در ستون شرح،…


دفاتر حسابداری چند نوع هستند ؟ 1397/2/19

یکی از کارهای روزمره و مهم هر حسابدار ثبت اطلاعات استاد حسابداری در دفاتر قانونی است که به این کار تلویحا دفتر داری گفته می شود . انواع مختلفی از دفاتر حسابداری وجود دارند اما مهمترین دفاتر حسابداری دو دسته هستند: ۱- دفاتر…


سند حسابداری را تعریف کنید 1397/2/19

معمولا در سیستم های حسابداری برای کاهش اشتباه در ثبت معاملات در دفتر روزنامه و صدور اجازه برای معاملات در دفتر روزنامه از برگه حسابداری (سند) استفاده می شود و اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی از روی اسناد و مدارک…


اسناد مثبته در حسابداری چیست؟ 1397/2/19

اسناد و مدارك مثبته عبارت اند از : مجموعه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله و یا یک رویداد مالی مشخص دارد. مانند قبوض آب و برق، گاز، تلفن، فیش بانکی، فاکتور دریافت خدمات ، چک ، سفته ، فاکتور خرید و فروش و … لازم به…


حساب T دارای چند بخش می باشد؟ 1397/2/18

بنابراین حساب T دارای چهار بخش به شرح  زیر  می باشد :                                   1-   نام حساب  2-   سمت راست حساب یا سمت بدهکار 3-   سمت  چپ   حساب…


حساب T در حسابداری به چه معناست؟ 1397/2/18

در حسابداری ، برای ثبت و خلاصه کردن اثرات رویدادهای  مالی بر معادله حسابداری یک واحد اقتصادی  از" حساب "استفاده می شود . برای اینکه اثر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری یعنی دارائیها ، بدهها و سرمایه …


در مورد بانکها بستانکار به چه معنا می باشد؟ 1397/2/17

در مورد بانک و صندوق بستانکار معنایی ندارد. در واقع اگر مانده بانک شما بستانکار شود بانک از شما طلبکار می شود که در مورد حسابهای بانکی این موضوع بی معنا می باشد و طبیعتا موجودی حساب شما نباید منفی گردد. در مورد صندوق هم همینطور…


درخواست دمو

درخواست دمو